LAB^180 na GitHubiegithub.com/lab180

Pliki źródłowe naszych projektów udostępniamy na GitHubie.


Serwis GitHub to system kontroli wersji Git połączony z mechanizmami społecznościowymi, takimi jak kanały informacyjne, śledzenie czy grafy wizualizujące pracę deweloperów nad repozytoriami.

Szymon Piotr Pepliński Szymon Piotr
Pepliński
Head of Innovation