LAB^180 na GitHubie

16.09 ‘11



github.com/lab180

Pliki źródłowe naszych projektów udostępniamy na GitHubie.

Serwis GitHub to system kontroli wersji Git połączony z mechanizmami społecznościowymi, takimi jak kanały informacyjne, śledzenie czy grafy wizualizujące pracę deweloperów nad repozytoriami.

Szymon Piotr Pepliński

Szymon Piotr
Pepliński

Head of Innovation