Prototyp ekranu dotykowego (LED-LP)

02.09 ‘11LED Light Plane (LED-LP)

Testowaliśmy wczoraj z Robertem rozwiązanie, które nosi nazwę LED Light Plane (LED-LP). Podstawowym elementem były nadajniki podczerwieni LED (użyliśmy 950nm 34º) oraz zwykła kamera USB (w naszym przypadku Logitech QuickCam Pro 4000).


Idea działania LED-LP

Praktycznie każda kamera cyfrowa widzi podczerwień, ale wszystkie posiadają filtr, który ją blokuje.

Dla człowieka światło widzialne, czyli promieniowanie elektromagnetyczne, na które reaguje siatkówka oka w procesie widzenia, zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380-780 nm.

Po usunięciu filtra matryca kamery reaguje na zakres światła widzialnego i podczerwonego.
Gdy już tak się stanie, analizujemy obraz z kamery i przetwarzamy go na dane cyfrowe.


Prototyp ekranu dotykowego (LED-LP)

Kamera widzi punkt styku palca z płaszczyzną (szkło, plexiglas, etc.), gdyż diody oświetlają ten palec.
Dopasowanie progu (threshold), umożliwia przekształcanie obrazu kolorowego w obraz czarno-białe z wysokim kontrastem. Piksele jaśniejsze od progu są przekształcane na biel, a ciemniejsze — na czerń.


Dopasowanie progu (threshold)

Oczywiście dużo lepszym rozwiazaniem jest zastosowanie filtra, który przepuszcza fale o określonej długości (np. tylko 950 nm). Prezentowane rozwiązanie może posłużyć do budowy ekranu dotykowego.

Szymon Piotr Pepliński

Szymon Piotr
Pepliński

Head of Innovation