Reportaż z warsztatówReportaż z Warsztatów Innowacji Lab^180 edycja druga.

Szymon Piotr Pepliński Szymon Piotr
Pepliński
Head of Innovation