Reportaż z warsztatów

08.02 ‘12Reportaż z Warsztatów Innowacji Lab^180 edycja druga.

Szymon Piotr Pepliński

Szymon Piotr
Pepliński

Head of Innovation