Prezentacja Check-InPrezentacja Check-In zrealizowana na potrzeby Warsztatów Innowacji Lab^180.
Checkin’owanie przy pomocy NFC (Near Field Communication), czyli szybkie meldowanie się w Internecie z każdego miejsca.

Szymon Piotr Pepliński Szymon Piotr
Pepliński
Head of Innovation