Prezentacja check-In

    Prezentacja Check-In zrealizowana na potrzeby Warsztatów Innowacji Lab^180.
    Checkin’owanie przy pomocy NFC (Near Field Communication), czyli szybkie meldowanie się w Internecie z każdego miejsca.